29.11.07

Sinterklaas liedje

Zoef gaat de ligt in de hoge flat.
Daar heb ik mijn schoentje neer gezet
Lieve sinterklaas en lieve zwarte piet
Geef mij een bromtol alstublieft!!!

(Voor een bromtol kun je bijv ook lego neerzetten. )
Voorbeeld:
Zoef gaat de lift in de hoge flat.
Daar heb ik mijn schoentje neer gezet.
Lieve sinterklaas en lieve zwarte piet.
Geef mij lego alstublieft!!

Roken waar je baby bij is


Als ouder wil je het beste voor je kind. Je zorgt voor een veilige omgeving en je probeert ervoor te zorgen dat je baby zich gezond ontwikkelt door warmte, zorg en goede voeding te geven. In deze zorg past ook de aandacht voor schone lucht. Tabaksrook is namelijk een vorm van luchtvervuiling, waar kinderen veel last van hebben. Minder roken of genoeg ventileren is niet genoeg.
IrritatieverschijnselenDe meeste mensen weten uit ervaring dat tabaksrook je ogen, neus en keel kan irriteren en hoofdpijn kan veroorzaken. Ook je baby kan veel last hebben van tabaksrook. Dat kan hij echter niet aan je duidelijk maken. Toch blijkt dat de rook de oogjes en de slijmvliezen van de mond, neus, keel en longen van je baby irriteert.
Op deze irritatie reageert je kind door vaak met zijn oogjes te knipperen en te tranen. Vaak krijgt hij ook een loopneusje en heeft hij meer slijmafscheiding in zijn luchtwegen. Als een baby deze verschijnselen heeft, denken de meeste mensen dat dit wordt veroorzaakt door een verkoudheid. Vaak wordt er niet bij stilgestaan dat deze irritaties het resultaat zijn van het inademen van tabaksrook.
Wat zijn nu precies de schadelijke gevolgen van tabaksrook? Wat kun je doen om te voorkomen dat je baby rook binnenkrijgt? Hoe deel je de afspraken die je daarover maakt mee aan rokende familieleden en vrienden?

Gevolgen van roken voor je baby
Baby’s en jonge kinderen, die in een rokerige omgeving opgroeien, beginnen in feite al op jonge leeftijd met roken. Dit kan hun gezondheid nadelig beïnvloeden, zowel op de korte als op de lange termijn. Tabaksrook inademen is namelijk erg schadelijk. Dat geldt voor jonge kinderen veel sterker dan voor volwassenen, omdat hun luchtwegen fijner gebouwd zijn en daardoor eerder beschadigd raken.

Wat gebeurt er nu precies als je baby toch tabaksrook binnenkrijgt? Hieronder staan de schadelijke gevolgen van de rooklucht:
> Grotere kans op infecties van de luchtwegen
Het inademen van tabaksrook heeft een slechte invloed op de groei en de werking van de longen van je kind. Het verkleint de opname van zuurstof en het maakt je baby vatbaarder voor ontstekingen van de luchtwegen. Hierdoor is de kans dat je kind bronchitis krijgt groter dan normaal. Kinderen die veel in de rook zitten, hebben bovendien vaker last van kortademigheid en het ophoesten van slijm.

Je kind kan dus last krijgen van hoestbuien, hij kan het benauwd krijgen en vol gaan zitten als gevolg van rook. De Gezondheidsraad heeft in een rapport van 1990 dan ook aangegeven dat kinderen met rokende ouders een duidelijk grotere kans hebben op klachten aan hun luchtwegen, dan kinderen van niet-rokende ouders.

> Grotere kans op oorontsteking
De kans op middenoorontsteking neemt toe als je kind geregeld in een rokerige omgeving verblijft. Uit onderzoek is gebleken dat 15% van de gevallen van middenoorontsteking bij kinderen van één tot zeven jaar wordt veroorzaakt doordat hun ouders roken.
Daarnaast lopen kinderen van rokende ouders meer de kans op vocht achter het trommelvlies, waar ze voortdurend last van houden. Als je kind aan deze aandoening lijdt, moeten er buisjes in zijn oren worden geplaatst. Het is gebleken dat eenderde van deze chronische middenoorontstekingen kunnen worden voorkomen als er niet meer in het bijzijn van kinderen wordt gerookt.

> Grotere kans op astma
Wanneer je kind aanleg voor astma heeft, is de kans dat hij ook werkelijk astma krijgt groter wanneer er gerookt wordt in zijn bijzijn. Bij astma zijnj de luchtwegen extra gevoelig; ze reageren allergisch op allerlei stoffen. Daardoor worden de luchtwegen nauwer en krijg je het benauwd; je moet aanhoudend hoesten en geeft slijm op. Als je kind astma heeft, kan tabaksrook zo’n aanval van benauwdheid veroorzaken.
Een groep gespecialiseerde artsen uit Londen heeft vastgesteld dat de aanvallen ernstiger zijn en vaker optreden wanneer een kind meer rook inademt. Ook is gebleken dat de longfunctie van astmatische kinderen met een rokende moeder 13 tot 23% slechter is dan van astmatische kinderen met een niet-rokende moeder. Astmatische kinderen die vaak in een rokerige omgeving zijn, hebben bovendien vaak meer medicijnen nodig.

> Vaker naar het ziekenhuis
Kinderen van rokende ouders gaan in de eerste twee jaren van hun leven vaker naar een dokter of ziekenhuis dan kinderen van niet-rokende ouders. Dat komt, omdat deze kinderen vaker last hebben van aandoeningen aan hun luchtwegen. De kans op opname in een ziekenhuis voor een luchtweginfectie, bijvoorbeeld longontsteking, is dan ook twee keer zo groot wanneer gerookt wordt in de omgeving van je kind.

> Grotere kans op wiegendood
Wiegendood is de plotselinge, onverwachte dood van een baby die gewoon gezond lijkt te zijn. Naar de oorzaken van deze plotselinge sterfgevallen is al veel onderzoek gedaan. Roken in de omgeving van je baby is één van de mogelijke factoren die bijdraagt aan wiegendood. Andere oorzaken zijn het op de buik of de zij slapen van je baby, het gebruik van een kussentje en een dekbed.

Het aantal gevallen van wiegendood is gedaald, omdat de meeste ouders er inmiddels voor zorgen dat hun kind op zijn rug slaapt en onder een deken of in een babyslaapzak ligt. Wanneer er nu ook voor wordt gezorgd dat kinderen niet worden blootgesteld aan tabaksrook (tijdens en na de zwangerschap) kunnen nog meer gevallen van wiegendood worden voorkomen.

> Blijvende gevolgen op latere leeftijd
Meerokende kinderen kunnen hun gehele verdere leven last houden van slechter werkende longen. Luchtwegenklachten tijdens de jeugd vergroten de kans op longziekten, zoals chronische bronchitis, longemfyseem en longkanker, op latere leeftijd. De Gezondheidsraad vindt dit een extra reden om blootstelling aan tabaksrook zo veel mogelijk te beperken.

Bron: http://www.babyinfo.nl/advies/verzorging/babyverzorging/art_rokenenbaby.asp

Roken bij Baby's

Ik vind dat ouders niet moeten roken in het bij zijn van hun baby. Ook niet als ze ouder zijn.
Ze het is slecht voor de gezondheid van het kind, omdat het vele irritaties kunnen ontstaan. Ze kunnen irritatie in hun keel, mond, oogjes, neusje. Hier kan een kind veel last van krijgen.
Het kind kan dit niet uiten en dus wordt het niet beter als een ouder niet stopt met roken in het bijzijn van de baby.
Een baby heeft liefde, aandacht, warmte maar ook schone lucht nodig om gezond te blijven en om goed op te groeien.

Ik vind dat moeders moeten stoppen met roken zodra ze zwanger zijn. Zo krijgt het kind geen nicotine binnen en dus raakt het niet gewend aan nicotine.
Vaders moeten ook niet gaan roken in het bijzijn van hun vrouw/vriendin want dat ademt de vrouw nog de tabaklucht in wat slecht voor de baby is. Het kind kan dan nog irritaties krijgen in de keel, ogen en neus.

Zowel vader als moeder moeten niet gaan roken in het bijzijn van het kind (Doe dit dan op plaats waar geen kinderen zijn bijv. Buiten.)

26.11.07

Huislijk geweld

Kinderen zullen centraal staan in de aanpak tegen huiselijk geweld de komende jaren.
Dat kondigde gisteren justitieminister Hirch Ballin aan op het congres Aanpak Huiselijk Geweld in Nieuwegein. Daarbij gaat het om jaarlijks 200.000 kinderen die getuige zijn an geweld in het ouderlijk huis. " Zij zijn een bijna vergeten groep" zei Hirch Ballin.
De minister, die de cijfers onacceptabel noemde, vertelde gisteren over de kabinetsplannen de komende vier jaar. Zoals een vroege signalering bij de genoemde kinderen. " Anders lopen zij een zeer grote kans daders (jongens) en slachtoffers (meisjes) te worden. En is het dweilen met de kraan open."

Want of een kind zelf geslagen wordt, of toeschouwer is, de effecten blijken hetzelfde. "Onderzoeken wijzen uit dat zij precies dezelfde problemen krijgen: agressie, ralatieproblemen, schooluitval", vertelt Lisette van Gurp, beleidsmedewerker van kennisinstituut Movisie.
Onder huiselijk geweld wordt verstaan lichamelijke, psycische en seksuele mishandeling, belaagd worden en bedreiging.

Ondanks alle maatregelen groeit dit fenomeen in ons land. Nie op straat dus, maar achter de eigen voordeur. Het aantal geweldincidenten nam van ruim 56.000 incidenten in 2004, toe tot ruim 63.000 vorig jaar, tonen cijfers van de politie Daarbij zijn vrouwen nog altijd het vaakst slachtoffer.

Uit een steekproef blijft dat 45% van de mannen en vrouwen tussen de 18 en 70 jaar ooit zelf slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, als kind, partner of ouder.
Bij allochtonen komt huiselijk geweld onevenredig voor, alsdus de minister die geen harde cijfers gaf. "Er moet voor eergerelateerde misdrijven meer aandacht komen".
Ook al staan hulpverleners vaak voor gesloten deuren bij allochtone gezinnen. Hirch Ballin wil dat daar " een stevige voet tussen de deur komt".

Cruciaal is samenwerking tussen alle instanties. Daar waren alle artsen, hulpverleners, politiemensen en bestuurders het gisteren over eens.

De treurige voorbeelden waar dat volgens onderzoeken misging, zijn bekend: het Maasmeisje, en Savannag, twee meisjes die huiselijk geweld met de dood moesten bekopen.

Niet meer, oordeelden de bureaus Jeugdzorg en de Raad voor Kinderbescherming die de handen ineensloegen. De instellingen hebben met elkaar afgesproken dat kinderen die bescherming nodig hebben die binnen twee maanden krijgen. tot nu kon het een jaar duren voor een kinderrechter ingrijpt.

Nieuw punt was ook de aandacht voor de rol van het bedrijfsleven in de aanpak tegen huiselijk geweld. "Je kunt dan denken aan signalering bij werknemers die daar thuis mee te maken krijgen, en bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim hebben" , denkt van Gurp.
Daarbij gaat het volgens haar zowel over daders als slachtoffers.
" Daders zullen bijvoorbeeld niet de gelukkigste werknemers zijn als zij thuis de boel kort en klein slaan,op enkele psychopaat nba. Dat kan geld kosten. Daar kun je proberebn bedrijven te bereiken.

Bron: Annette Karimi
Krant Spits 27 November 2007 (http://www.spitsnet.nl/)

Kindermishandeling

Wanneer meld je het?
Als een kind mishandeld wordt moet je dit melden, maar hoe merk je dat een kind mishandeld wordt? Hoe weet je of een kind mishandeld wordt?
Meld je dit direct aan het AMK (Advies -en Meldpunt Kindermishandeling) of bespreek je dit eerst met je collega's, de ouders enz. ?

Antwoord:
Leidsters op kindercentra’s hebben intensief contact met de kinderen in hun groep. Ze spreken ook regelmatig de ouders. De kindercentra’s zijn de belangrijkste plaats waar signaleert kan worden dat een kind zich niet goed ontwikkelt, of dat ouders ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden van de kind. Kindercentra’s gebruiken ook een meldcode. De meldcode legt vast wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van beroepskrachten wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is. Zo’n meldcode ziet er als volgt uit:

Fase 1: **De leidster heeft een vermoeden**
De leidster observeert en vraagt ook aan andere collega’s als ze het kind willen observeren.De observatie wordt vastgelegd in een observatieschema. De haal en brengcontacten kunnen extra aandacht krijgen. Naar aanleiding van de info die ze heeft verzameld besluit de leidster met de leidinggevende te gaan praten.

Fase 2: **De leidster bespreekt het onderbouwde vermoeden in een overleggroep**
Er wordt een overleggroep samengesteld uit leidster van de groep waar het kind in zit of van collega’s die een broertje of zusje van het kind in de groep heeft. In een overleggroep worden de zorgen van het kind besproken. Er wordt een plan gemaakt om extra info te krijgen over het kind en de thuissituatie.

Fase 3: ** Het uitvoeren van een plan van aanpak**
Er wordt contact opgenomen met het AMK. Je kunt de volgende vragen stellen bij het AMK:
> Zijn de signalen die we hebben reden om aan kindermishandeling te denken
> Waar kunnen we nog meer opletten?
> Hoe kunnen we nu het beste met het kind en zijn ouders omgaan?
> Hoe kunnen we onze zorgen het beste met de ouder bespreken?Er kan een gesprek aan gegaan worden met de ouders van het kind. Ze bespreekt concreet wat ze ziet aan het kind en vraagt de ouders als zij dit herkennen. Het woord kindermishandeling wordt niet genoemd. Na ong. een maand worden alle gegevens van het kind besproken in een overleggroep.

Fase 4: **Beslissing**
Na de uitvoering van het plan. Wordt er een beslissing genomen met de overleggroep. Er zijn 3 mogelijke beslissingen.
> Het vermoeden van kindermishandeling kan niet onderbouwd worden.
> Op basis van de gegevens blijft er ernstige twijfels bestaan of er sprake is van kindermishandeling.
> Op basis van de gegevens blijft het vermoeden van kindermishandeling bestaan.

Fase 5: **Handelen**
Als de vermoedens niet onderbouwd kan worden dan wordt alle gegevens verzameld en vernietigd. De zaak is dan afgesloten. Na het gesprek met de ouders ben je er achter gekomen dat zij zich ook zorgen maken. Ze worden dan doorverwezen naar een instantie die hen verder kan helpen.Als er sprake is van ernstige twijfel blijft bestaan of er sprake is van kindermishandeling wordt er een extra observatieperiode afgesproken. Als de vermoedens blijven bestaan wordt er een melding gemaakt bij het AMK.

Fase 6: **Evaluatie**
Bij de evaluatie komt aan de orde:
> Hebben we nog iets over het hoofd gezien?
> Hebben we de juiste mensen er bij betrokken?
> Hebben we voldoende tijd uitgetrokken voor de gesprekken met de ouders?
> Hebben we op tijd het AMK erbij betrokken?Er wordt zo nodig verbeteringen in de procedure afgesproken.

Fase 7: **Nazorg**
De leidsters blijven alert op het welzijn van het kind. Als er extra signalen en zorgen zijn dan wordt er opnieuw contact opgenomen met het AMK.Preventie van kindermishandelingPreventiecampagnes worden regelmatig landelijk geven. Dit is om te voorkomen dat er meer kinderen worden mishandeld en dat er meer meldingen gedaan worden over kindermishandeling.Er kan meer gedaan worden tegen kindermishandeling dan alleen een preventiecampagne. Een groepsleidster kan een kind weerbaar maken. Complimentjes geven en positieve dingen die het kind in zich heeft waarderen. De kinderen krijgen zo zelfrespect. Dit heeft veel effect op het kind, want bij seksueel misbruik is het bekent dat de eerste mondige reactie van het kind beslissend is voor de dader om niet door te gaan. Tijdens een spel leer je het kind de regels voor (seksueel) gedrag. Bijvoorbeeld: De kinderen moeten nooit iets doen onder dwang. Dit kan helpen om mishandeling te voorkomen, want de kinderen hebben immers recht op een veilige omgeving om op te groeien. Het advies- en meldpunt kindermishandeling Het AMK bestaat ervoor om te zorgen dat mishandelde kinderen en hun ouders hulp krijgen. Je kunt bij het AMK alle soorten mishandeling melden, maar je kunt er ook om advies vragen. Bij advies moet een instelling zelf actie ondernemen , maar bij een melding neemt het AMK de zaak over en gaat er een brief naar de ouders. Ze vragen altijd wel als het intern is besproken. MeldingAls je een melding van kindermishandeling maakt bij het AMK moet je zo concreet mogelijk zeggen wat je adres, telefoon nummer is. Om welk kind het gaat, wat je verdenkingen zijn.Het AMK stuurt dan een brief naar de ouders van het kind. Hierin staat dat het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of enz. zich zorgen maken over het kind en dat het AMK daarom met hen komt praten. Het resultaat wordt terug gerapporteerd aan de melder.Als het om een ernstige verdenking gaat kan het AMK eerst contact opnemen met de huisarts of consultatiebureau of als een familielid, buurvrouw of een anonieme melding betreft, kan het meldpunt eerst contact opnemen bij het kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal voor extra achtergrondinformatie. Als het vooronderzoek tot niets uitsluit dan krijgt een ouders wel een brief, maar geen onderzoek. De melding wordt dan vernietigd. Als er twijfels zijn bij het AMK , maar niet genoeg gronden zijn om iets te ondernemen dan blijft het dossier bewaard.

Voorbeeld van een onderzoek:
Een leidster dacht dat een peuter werd misbruikt. Ze maakte zich zorgen, doordat het kind voortdurend seksueel getinte opmerkingen, had geïrriteerde geslachtsdelen en beschreef in details zaken waar een kind van die leeftijd normaal gesproken niets van weet. Er werd een neutraal gesprek gevoerd met de ouders zonder dat de ouders worden beschuldigd. De ouders reageerden heel verontwaardigd en stopte alle signalen weg. Het kind zou een infectie hebben.Niet veel later werd het meisje thuis gehouden. Het AMK werd ingeschakeld, dat na onderzoek werk van de zaak maakte. Gevolgen van kindermishandeling*Tijdens de jeugd* Iedere week overlijdt er wel een kind aan de gevolgen van kindermishandeling. Kindermishandeling is een ernstig probleem. Het leven van een kind dat mishandeld wordt is geen pretje. Het is voor het kind een gevecht om te overleven, het geweld te ontlopen en er het beste van te maken. De kinderen hebben recht op bescherming en hulp van iedereen die met het kind te maken heeft. De schade kan beperkt blijven als er zo vroeg mogelijk hulp geboden wordt, maar dit is niet altijd mogelijk.

Een beer dat Mohammed heet

Artikel uit de Spitskrant
Een Britse schooljuf is in Sudan gearresteerd voor het beledigen van de islamitische profeet Mohammed, doordat haar leerlingen een teddybeer Mohammed mochtenb nemen. Dat berichtte de BBC gisteren. Collega's van de vrouw zeiden dat ze een fout had gemaakt door de kinderen zelf de naam van de knuffel le laten kiezen.
Agenten arresteerden de juf na klachten van enkele ouders. De kinderen namen Mohammes om de beurt mee naar huis en beschreven in een schrift wat hij meemaakte. Ze maakten ook teningen van de knuffel. In de islam is het verboden de profeet af te beelden.


Hoe denk ik hier over?
Ik vind dat de juf niet gearresteerd moet worden, want het is toch goed dat ze kinderen laten kiezen. Als zij graag die naam willen hebben dan moet dat toch goed zijn. Niet alle mensen hoeven in de inslam te geloven, want niet alle mensen geloven in hetzelfde. Ook niet als ze in hetzelfde land wonen. Want in Nederland is ook niet iedereen katholiek of cristelijk. Hier kiest ook iedereen zijn of haar eigen geloof.
Maar verder heeft deze naam geen betrekking op de islam. Hier wordt verder niets mee bedoeld.

De juffrouw had misschien beter paar namen op het bord kunnen zetten waar de kinderen uit kunnen kiezen om trammelant te voorkomen. Zo hield ze alle ouders tevreden.

Maar ik vind niet dat de juffrouw wat verkeerd heeft gedaan. Ik vind dat iedereen zijn of haar eigen mening er over mag hebben en dat ze zelf mogen weten welke namen ze gebruiken of niet.

Activiteiten

Activiteiten die ik op stage heb gedaan.

Activiteit 1
> Nijntje ziek maken
We hadden het thema dokter op het kinderdagverblijf.

Ik vond Nijntje ziek maken er goed bijpassen. Had een versje van rode stippen en toen heb ik als activiteit voor de kinderen Nijntje ziek maken. Ze mochten allemaal rode stippen op een Nijntje tekening zetten.
Activiteit 2
> Liedjes zingen
Het thema was herfst

Hier heb ik allemaal herfst liedjes bij gezocht. Zo leerde de kinderen ook liedjes over het thema.Activiteit 3
> Boekje lezen
Het thema was nog herfst.

Had een verhaaltje van de herfst. Het ging over Sanne en Jasper hollen door het bos.
Ze gingen naar het bos waar ze blaadjes gingen zoeken. Ook zagen ze veel nieuwe dingen in het bos bijv. een heksenkring (dit zijn paddestoelen die in een kring staan.)Activiteit 4
> Op muziek spelen.
Het thema was herfst, maar ik heb deze activiteit gedaan zodat ze altijd met het thema bezig zijn, maar ook ergens anders mee.

De kinderen mochten gek doen als er muziek was. Als de radio bijv. muziek speelde, maar zodra de muziek uitstaat (Dus niet hoorbaar is) dan moesten de kinderen allemaal gaan zitten.
Zo kun je er allemaal dingen bedenken bijvoorbeeld de kinderen moeten als er muziek is lopen, rennen, huppelen enz. Maar als de muziek stopstaat dan moeten ze stil staan, zitten, op de bank gaan zitten enz.Activiteit 5
> Een boom maken
Het thema was nog herfst.

De kinderen kregen allemaal een kleurplaat van een boom en bladeren. Ze moesten deze inkleuren met allerlei kleuren. Toen ze klaar waren hebben wij de boom en bladeren uitgeknipt en op papier geplakt. Zo kreeg je hele leuke herfst bomen, omdat de boom niet vol zat met bladeren.Activiteit 6
> Stoomboot verven
Het thema was sinterklaas

De kinderen kregen allemaal een stoomboot waar ze met verf op mochten verven. Zo krijg je namelijk een vrolijke stoomboot. Toen de boten droog waren hebben wij het uitgeknipt, watten opgeplakt en op de ramen gehangen. Zo krijg een vrolijk lokaal voor sinterklaas.Activiteit 7
> Zwarte piet spelen
Het thema was sinterklaas

Heb zwarte piet gespeeld voor de kinderen. Heb in de groep pepernoten uitgedeeld en de cadeautjes aan de kinderen gegeven. Ook heb ik met de kinderen liedjes van sinterklaas gezongen. Samen met een andere piet heb ik de laatste groep gedaan.
De kinderen vonden het heel leuk, maar toch ook wel eng.

Het is toch wel raar om anders voor een groep te staan.

23.11.07

Functioneringsgesprek 2

Hallo,
Afgelopen dinsdag heb ik functioneringsgesprek 2 gehad.
Ik functioneer goed. Gelukkig!!!
Alleen moest wat meer met mijn begeleidster praten, maar dat wist ik al
Hier ga ook verder aan werken!
Dus dat komt nog wel goed!! (hoop ik)

Op naar het volgende functioneringsgesprek

Sinterklaas op stage

Het is alweer bijna zover. Sinterklaas komt er weer aan en bij ons op het kinderdagverblijf zijn we er dan ook erg druk mee.
Kinderen maken leuke werkjes en Het kinderdagverblijf wordt mooi opgefleurd voor de komst van sinterklaas en de pieten.Er worden met de kinderen mijters, pietenmutsen gemaakt. Deze kunnen ze dan opdoen als Sinterklaas op het kinderdagverblijf komt. Ook worden er pieten gemaakt, stoomboten geverft om de groep op te fleuren. Ook zijn er raamschilderingen gemaakt op elke groep.In de speelhal hangt een slinger van sinterklaas en overal hangen zwarte pieten en een sinterklaas. Het ziet er fleurig uit.
Wiegendood

Wiegendood
De plotselinge wiegendood, of "sudden infant Death Syndroom" (SIDS), is ongetwijfeld een van de meeste dramatische dingen die jonge ouders kan overkomen. Een goed verzorgde gezonde baby wordt naar bed gebracht en even later niet ademend in het bedje aangetroffen. Hij is soms wel enigszins van houding veranderd, maar gesparteld heeft hij niet. Hij is volkomen rustig in zijn slaap overleden.
Behalve door het verlies van hun kind, de vraag waarom, worden ouders ook vaak gekweld door schuldgevoelens.

> Is het kind gestikt,
> had hij te vlug gedronken,
> was hij misschien toch echt ziek,
> hadden we dit kunnen voorkomen?

Het antwoord op al deze vragen is kortweg: NEE.wiegendood is niet te voorkomen en niemand treft dan ook enige schuld. Als een baby gestikt zou zijn, is dat aan te tonen. Maar stikken komt zeer zelden voor.

Een van de theorieën over de oorzaak van wiegendood is, dat tijdens de eerste fase van de slaap het kind zodanig diep ontspannen raakt, dat de ademhalingsspier te veel verslapt en ophoud met functioneren. Maar duidelijke oorzaken zijn nog niet aan te wijzen. Gelukkig is wiegendood zeldzaam; het komt één keer op de tweeduizend baby's voor en dan voornamelijk bij baby's van rond de twee, drie maanden.

Wat kan ik er aan doen?
Het is waarschijnlijk een combinatie van factoren die de kans op wiegendood verhoogt. Een duidelijk aanwijsbare oorzaak is vaak niet te vinden. Deze tips helpen niet wiegendood te voorkomen, maar wel om het risico zo veel mogelijk te beperken.

De belangrijkste risicofactoren zijn:
> slapen op de buik,
> warmtestuwing,
> onveilig bedmateriaal,
> adembelemmering,
> roken door de moeder.

Als uw baby een minder goede conditie heeft moeten deze risicofactoren tot een minimum beperkt worden.

Hoe vaak komt wiegendood voor?
In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 25 baby's aan wiegendood in hun eerste levensjaar. Dat is ongeveer 1 op de ca. 7000 levend geboren kinderen. Nederland heeft de laagste wiegendoodsterfte van West-Europa. In het begin van de jaren 80 stierven er nog jaarlijks 250 baby's aan wiegendood.
In 2003 stierven er in Nederland 28 kinderen aan wiegendood (bron: CBS).

Hoe verminder je het risico op wiegendood?
> Laat je baby op de rug slapen en niet op de buik
> Gebruik geen dekbedje maar een slaapzak of dekentje
> Laat je baby tot maanden niet in jullie bed slapen
> Laat je baby, als de ruimte dat toestaat, de eerste 6 maanden bij jullie op de slaapkamer bivakkeren in het eigen bedje
> Let erop dat je baby niet te warm ligt
> Zorg ervoor dat er een vrije ademhaling is, geen kussens of hoofdbeschermers
> Controleer je baby af en toe tijdens de slaap
> Niet roken tijdens en na de zwangerschap, bedenk dat de rook 8 uur kan blijven hangen in een ruimte
> Lucht regelmatig de kamers waar je baby verblijft
> Geef bij voorkeur borstvoeding; zodra deze goed op gang is gekomen kun je overwegen ook een fopspeen aan te bieden. (Uit recent onderzoek zijn sterke aanwijzingen gekomen dat het gebruik van een fopspeen ook beschermend werkt tegen wiegendood)
> Geef je baby geen geneesmiddelen met een slaapverwekkende bijwerking
> Verstoor zo min mogelijk de rust en regelmaat van je baby.

Bron: http://www.kindjeopkomst.nl/html/verlies/wiegedood_001.htm

19.11.07

Mijn eerste stagedag,,


Loop stage op het kinderdagverblijf Sesamstraat. Dit is een vestiging van Kinderopvang de Cirkel te Almelo.

Ik ging om half 6 mijn bed uit. Douche, eten, tas inpakken en snel lopen naar de bus. Was net optijd bij de bus. Met de bus door Rijssen, Wierden naar Almelo. Begin Almelo uitstappen en toen lopen naar stage. Hier moest ik om half 8 zijn.
Daar voorstellen aan alle leidsters (Collega's). Mijn begeleidster was er nog niet, maar ook de andere leidster van mijn groep niet. Toen heeft een leidster mij even uitgelegd wat ze precies deden en hoe het te werk ging. We zijn toen gaan zitten in groep 10. (In groep 11 loop ik stage).
Toen er kinderen kwamen heb ik me voorgesteld aan de ouders.
Tegen half 9 kwam mijn begeleidster. Zij heeft me uitgelegd wat ik allemaal mocht. Ik mocht meehelpen met de activiteiten, dagelijkse dingen doen, kinderen leren kennen, ruimte verkennen. Toen er alle kinderen waren was het zo half 10. Tijd om fruit te eten. Alle kinderen aan tafel, slabbers pakken, omdoen en dan fruit snijden en drinken uitdelen. Hier heb ik mij voorgesteld aan de kinderen en zij mochten hun naam vertellen als ze dan konden.
Naar het fruit gingen sommige kinderen naar bed en de andere gingen spelen in de hal.(een speelhal waar alle groepen kunnen spelen. De ene keer doen ze dat samen en de andere keer is er een groep apart) Lekker fietsen, rennen, kruipen, hoepelen. Ze vonden het harstikke leuk. Al snel was het tijd voor de kinderen om een schone luier te krijgen en om zich klaar te maken voor het slapen.
Om half 12 was het tijd om brood te eten. De kinderen moesten eerst een gezonde boterham eten. 1 met smeerworst of smeerkaas. De tweede boterham mochten ze alles erop. Bijvoorbeeld hagelslag, vlokken, schuddebuikjes, vruchtenhagel, pasta enz. Ook dronken ze een beker melk en waren ze lekker aan het kletsen. Na het brood eten gaan de kinderen die nog moeten slapen naar bed. De andere kinderen gingen een boekje lezen op de bank zodat de groep schoongemaakt kan worden. Naar het schoonmaken mochten de kinderen die wakker waren spelen in de hal.

Van 1 tot half 2 had ik pauze.

Als ik terug kom van mijn pauze zijn de kinderen aan het spelen in de groep. Ze mogen vrijspelen. Als een kind wakker wordt dan wordt die aangekleed en mag meespelen. Om half 3 gingen we yoghurt drinken, roosvicee drinken en wat lekkers eten. Naar het yoghurt werden sommige kinderen opgehaald en de rest mochten spelen in de groep. Ze mogen zelf weten waar ze mee spelen. Ze kunnen ook een puzzel maken, maar dat moet dan wel aan tafel.
Tegen half 5 gingen we naar de hal. Alle groepen waren er aan het spelen.
Om 5 uur zat mijn eerste dag erop. Snel naar de bus toe en toen naar huis.
Het was een vermoeide dag. Ik was moe toen ik thuis kwam en daarom ging ik maar optijd naar bed.